Счетоводни услуги в туризма | contolexvarna.bg

Ефективно управление на вашия хотел: Счетоводни решения за оптимизиране на печалбата

72 0

Loading

В конкурентната среда на хотелиерската индустрия, оптимизирането на печалбата е от решаващо значение за успеха. Ефективното управление на вашия хотел изисква не само отлично обслужване и гостоприемство, но и задълбочено разбиране на финансовите аспекти на бизнеса.

Хотелското счетоводство е процесът на записване и поддържане на финансовите записи и представянето на вашия хотелски бизнес. Доброто счетоводство прави финансите на вашия хотел лесни за разбиране за ръководството и другите заинтересовани страни – така че те да могат да вземат информирани решения.

Счетоводството може също да включва практика за коригиране на отрицателното представяне и предлагане на съвети относно финансовите планове на вашия хотел.

Без качествено счетоводство ще бъде много трудно за вашия хотел да постигне успешна стратегия за управление на приходите или устойчив бизнес.

В този блог ще ви обясним всичко, което трябва да знаете за счетоводството на хотели.

Какви са видовете хотелско счетовдство?

Обикновено има три вида счетоводство или счетоводни книги, които хотелът води. Те са:

  • Счетоводство на гости – Запис на транзакции, които се извършват между гост и вашия хотел. Например, когато гостът поръча рум сервиз.
  • Акаунти, които не са на гости – Транзакции, които се извършват между вашия хотел и други страни, като например доставчици.
  • Управленски сметки – Това е отчет, който показва на мениджърите, собствениците и заинтересованите страни цялостното състояние на хотела, обикновено на тримесечие или на всеки два месеца. Можете да използвате това, за да създадете редица важни финансови отчети за хотела, които ще ви помогнат да управлявате операциите си.

Разбира се, в рамките на тези три казуса може да има цял набор от различни счетоводни книги и показатели, които се поддържат.

Например вашият хотел може да използва различни счетоводни книги за продажби в барове, ресторанти, обслужване по стаите, наемане на стаи, наемане на удобства и др. Това прави по-точно отчитане и по-добра видимост при оценка на ефективността.

Какво представлява счетоводният сметкоплан на хотела ?

Сметкопланът ще изброява финансовите сметки, които са създадени за вашия хотел. Това е начин да документирате какви записи съхранявате и проследявате, за да гарантирате здравето на вашия бизнес.

Обикновено сметкопланът ще включва:

Приходи/Приходи – Пари, идващи от услугите, които предлагате (напр. продажба на стаи).
Разходи – Пари, които отиват за поддръжка и поддръжка на вашата собственост и услуги (напр. заплати на персонала).
Активи – Неща, които притежавате или управлявате, които осигуряват бъдещи приходи (напр. вашите удобства).
Задължения – Неща, които ще изискват от вас да плащате пари (напр. доставчици).
Собствен капитал – По същество стойността на вашия бизнес.

Това в никакъв случай не е точно начинът, по който трябва да настроите хотела си. Вашият сметкоплан винаги ще зависи от спецификата на вашия бизнес и вашите приоритети, но тези показатели са добра отправна точка.

Но ще видите, че за всеки от акаунтите, изброени по-горе, бихте могли да поддържате отделен сметкоплан, за да постигнете максимална яснота и да улесните навлизането в детайлите на представянето на вашия хотел.

Защо хотелското счетоводство е толкова важно?

Хотелското счетоводство е изключително важно за разбирането на цялостното състояние и траекторията на финансите на вашия хотел. Позволява ви да разберете повече за приходите и рентабилността си, както и за всички финансови фактори, които влияят върху операциите на вашия имот. Независимо дали става дума за бюджетиране, прогнозиране или планиране на разходите, счетоводството го прави много по-ефективно.

Без подходящо хотелско счетоводство няма да знаете колко пари влизат или излизат, къде харчите твърде много и възможностите, от които не се възползвате.

По принцип без добро счетоводство вашият хотел може да попадне в капан на цикъл на дългове, като едва държи главата си над водата. Или още по-лошо, бизнесът може да рухне, без да разберете, докато не стане твърде късно.

Как да поддържате успешното хотелско счетоводство в хотела си?

Някои аспекти на успешното хотелско счетоводство не подлежат на обсъждане. Ако вашият имот ще работи безпроблемно всеки месец и от година на година, вашите финанси трябва да са в ред.

Поддържането на добри, чисти сметки означава:

  • Поддържане на актуален баланс – Той описва активите, пасивите и собствения капитал на вашата марка във всеки един момент
  • Използване на отчети за печалба/загуба – жизненоважно е да разберете дали губите или правите пари и колко, за да можете да правите стратегически корекции.
  • Използване на отчети за паричните потоци – Паричният поток е от съществено значение, за да сте сигурни, че няма да изпаднете твърде дълбоко в дългове. Вашите приходи и разходи трябва да са синхронизирани, в противен случай рискувате да компрометирате части от бизнеса си.
  • Осигуряване на персонал с напреднало обучение – Вътрешен счетоводен отдел е идеален, в който случай трябва да сте сигурни, че персоналът е адекватно квалифициран и също така използва най-добрия наличен софтуер. В противен случай можете да възложите счетоводството си на екип от професионалисти в областта.
  • Използване на софтуер за подпомагане на управлението на счетоводството – Автоматизираният счетоводен софтуер може да направи работата на всеки много по-лесна.

Заключение

Съвременните счетоводни софтуерни решения предлагат множество функции, които улесняват управлението на вашия хотел. Те автоматизират рутинни задачи, генерират подробни отчети и анализи, позволяват дистанционен достъп до информацията.

Инвестицията в качествен счетоводен софтуер и екип от компетентни счетоводители е инвестиция в бъдещето на вашия хотел.

Related Post

счетоводство на туристическа фирма | contolexvarna.bg

СЧЕТОВОДСТВО НА ПЪТУВАНЕ

Posted by - January 31, 2023 0
Навременните и точни финансови отчети са ключът към една по-печеливша туристическа агенция. Счетоводните услуги на нашите туристически агенции помагат на…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *