счетоводство на туристическа фирма | contolexvarna.bg

СЧЕТОВОДСТВО НА ПЪТУВАНЕ

Posted by - January 31, 2023

Навременните и точни финансови отчети са ключът към една по-печеливша туристическа агенция. Счетоводните услуги на нашите туристически агенции помагат на независими агенти, франчайзополучатели и собственици на туристически агенции, така че да могат удобно да управляват бизнеса си. Счетоводството за туристическа агенция може да включва различни видове нужди от парични потоци, разходи и приходи, които са

измерване на влага морски въздух влагомер | shop.microsyst.net

Как влажността влияе на човешкия живот?

Posted by - January 19, 2023

Градовете в Югоизточна Азия днес имат по-висока влажност поради близостта до морски брегове. Влажността влияе на хората и техния начин на живот. Ако температурата е 23C, влажността може да я накара да се почувства като 35C. Това се отразява на здравето, затова е важно да следите влажността днес. Поддържането на здравословен начин на живот е